تعريف محيط رسوبي

يك محيط رسوبي عبارت از قسمتي زمين است كه مواد رسوبي در آن ته نشين مي شود و از نظر فيزيكي (عمق، سرعت رسوبگذاري، جهت جريان آب، وزن مخصوص ودرجه حرارت آب)، شيميايي (اكسيداسيون و احيا، درجه اسيدي و قليائي محيط، درجه شوري) و بيولوژيكي (وجود يا عدم وجود موجودات يا فسيلها) از محيط هاي مجاور خود مشخص مي شود.

برای توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیست و یکم مهر ۱۳۸۷ و ساعت |